Školení řidičů profesionálů

Máme tu čest Vám oznámit, že Autoškola Lukáš Stejskal je jednou z mála autoškol v Libereckém kraji, které byla udělena akreditace pro provádění školení řidičů skupin ŘO - C1,C1+E, D1, D1+E, C, C+E, D a D+E. Akreditace je udělena pro všechna školení, jak vstupní školení v rozsahu 280 hodin, tak i zkrácené v rozsahu 140 hodin a samozřejmě i pravidelné školení v rozsahu 7 hodin. Školení bude prováděno zkušenými lektorkami a lektory, kteří splňují všechny zákonem stanovené požadavky.

Školení probíhá od podzimu roku 2008. Podle zákona je nutné hlásit účastníky školení 5 pracovních dnů předem, změny možné jeden pracovní den před termínem školení. Jestliže máte zájem se školení účastnit zašlete nám potřebné údaje pro nahlášení, které vyplníte v přihlášce. V případě, že nebude řidič předem nahlášen, není možné zúčastnit se pravidelného ani vstupního školení. Sami se Vám ozveme přibližně týden před dohodnutým termínem školení SMS zprávou.

Pravidelné školení trvá dle podmínek akreditace od 8:00 do 15:00 a není možné je za žádných okolností zkrátit. Prezenční listina se uzavírá nejpozději v 8:15, kdo přijde později, nemůže se školení zúčastnit! V průběhu školení není přestávka na oběd, vezměte si větší svačinu!

V den konání školení vezměte Váš řidičský průkaz a občanský průkaz a také profesní průkaz, který musí být platný nejméně v den konání školení, tyto doklady musíme zkontrolovat !!! 

Řidič, který nebude mít platný profesní průkaz se v ŽÁDNÉM případě nemůže účastnit pravidelného školení, jestliže se Vás tato možnost týká, tak nás neprodleně kontaktujte.

Přihláška musí obsahovat tyto údaje:

Jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu (uvedenou v OP), číslo mobilního telefonu.

Přihlášku můžete poslat i formou E-mailu nebo možné přihlášení přímo elektronicky: http://autoskola-stejskal.com/prihlaseni.html


 V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat!

bottom